FAMILIEN VINKLER´S HJEMMESIDE


DIVERSE


MAILLISTE

Hvis du ønker en mail når denne hjemmeside bliver opdateret så send en

Du må meget gerne skrive hvorfor du ønsker en tilmeldig til listen, men det er ikke et krav.

Afmelding fra listen gør du på samme måde, her skal du blot huske at skrive, at det er en afmelding.

ANDRE GRENE

Ønsker du at blive optaget på siden "Andre Grene", så send en .

Mailen skal indeholde en beskrivelse af hvem du er og dit livsforløb. Se eventuelt en af de sider der er i forvejen. Jeg skal også vide hvor du skal placeres på anetavlen. Det vil også være helt fint med et billede, og selvfølgelig oplysninger om evt. ægtefælle/samlever og evt. børn. Jeg er selvfølgelig også interesseret i så mange oplysninger om din øvrige familie som muligt.

Jeg er p.t. ikke indstillet på at indføre "livsbeskrivelser" (dvs. oplysninger om arbejde m.m.) med mindre det er modtaget enten pr. post underskrevet af personen/personerne, eller sendt via personens email. Jeg accepterer at den ægtefæller indsender oplysninger om ægtefællen og umyndige børn. F.s.v. angår børn vil det være begrænset hvad jeg skriver, inden de er færdige i folkeskolen. Oplysninger der er offentliggjort tidligere i slægtsbøger, hjemmesider e.l. vil blive indlagt uden anden accept.

Jeg vil også gerne have din adresse og telefonnummer, så jeg kan kontakte dig den vej.